Realitní poradna kanceláře Alenigo

Otázka: Jak mám postupovat v případě, že mi zemřela mamka, ale měla půjčky a já nemám jak je splácet a dědické konání ještě není stanovené, jde to nějak pozastavit?

Odpověď: Dědictví po své matce můžete rovnou odmítnout, a tím se zprostíte povinnosti jakékoliv dluhy platit, ale zároveň nebudete mít nárok na nic z pozůstalosti. Pokud si nejste jista, zda pozůstalost má v součtu vyšší hodnotu než dluhy, o kterých hovoříte, můžete v průběhu dědického řízení požádat o výhradu soupisu pozůstalosti. To bude mít za následek, že budete za dluhy věřitelů Vaší zemřelé matky ručit jenom do výše Vašeho případného dědického podílu, tzn. pouze tím, co byste mohla v dědictví po matce nabýt.