Realitní poradna kanceláře Alenigo

Otázka: Lze zajistit (např. závětí), aby po zemřelém manželovi dědil pouze druhý z manželů. Manželé jsou bezdětní, bez sourozenců a z jejich rodičů již žijí pouze jejich matky?

Odpověď: Pakliže neexistují nepominutelní dědicové (tj. děti) je takový postup možný. Doporučuji sepsat závěť formou notářského zápisu, který je nezpochybnitelný.