Realitní poradna kanceláře Alenigo

Otázka: Může advokát, který vystupuje jako vedlejší účastník ve smlouvě o koupi nemovitosti a který je dle této smlouvy zmocněn oběma stranami zastupováním před katastrálním úřadem, sám ověřit podpisy smluvních stran na téže smlouvě?

Odpověď: Samozřejmě, je to možné. Advokát v tomto případě je oprávněn ověřit podpisy na kupních smlouvách. Jedná se o standardní postup pří uzavírání kupních smluv na nemovitosti, kdy v příslušné smlouvě bývá advokát (jako vedlejší účastník) rovnou i zmocněn k podávání návrhu na vklad do katastru nemovitostí.