Realitní poradna kanceláře Alenigo

Otázka: Rozhodl jsem se prodat chatu, která stojí v lese na obecním pozemku. Obec o koupi nestojí. Budu k prodeji jinému kupujícímu potřebovat souhlas obce?

Odpověď: Ano. Přílohou kupní smlouvy bude Prohlášení o neuplatnění předkupního práva či listina obdobného charakteru, kterou obec prohlásí, že k budově (chatě) stojící na jejím pozemku neuplatňuje předkupní právo ve smyslu § 3056, odst. 1 zákona č. 89/2018 Sb., občanský zákoník v platném znění.